8 thứ không được thoa lên da

Nước cốt chanh hay giấm táo chỉ nên dùng khi đã pha loãng hoặc kết hợp với các thành phần làm đẹp khác.

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn

8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da đẹp của bạn